Ønsker du tekst til hjemmesidene dine?

eller omskriving av teksten? Hvilken lix har teksten på siden din? Den forteller hvor vanskelig eller hvor lett teksten din er. Dette kan jeg finne ut for deg.

Under finner du eksempel på tekster jeg har gjort om på hjemmesider tidligere.Og noen artikler som er skrevet til hjemmesider.