top of page

PERSONVERN – NETTBASERT BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Denne personvernerklæringen gjelder for fotograf Inger Eide Nordseth sine nettsteder. Inger Eide Nordseth behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene www.ingernordseth.no

Personopplysninger som behandles

Fotograf Inger Eide Nordseth samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort. Eksempler på informasjon som innhentes:
 

  • E-postadresse

  • Fornavn og etternavn

  • Telefonnummer

  • Adresse

Hvordan innhentes informasjonen

Fotograf Inger Eide Nordseth samler inn opplysninger gjennom personlig kontakt, via e-post og meldinger. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene kan jeg være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Formålet med informasjonen som innhentes

  • For å kunne sende relevant informasjon

  • For å kunne gi deg et tilbud og en tjeneste som passer deg

  • For å kunne levere deg tjenesten og produkter

    På bakgrunnen av informasjonen som innhentes vil jeg tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Jeg henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

  • Informasjon innhentet gjennom kontaktskjema på www.ingernordseth.no og personlig overlevering lagres i mitt mailprogram. Gjennom medlemskapet i Norges fotografforbund har jeg forpliktet meg til å holde bildearkivet intakt i minst 10 år etter fotograferingen. Det digitale bildearkivet er trygt lagret med sikkerhetskopier på flere steder.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte meg på e-post inger.eide@hotmail.com

Utlevering av informasjon til trejdepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men fotograf Inger Eide Nordseth kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Inger Eide Nordseth.

Samtykke

Ved påmelding til å motta fremtidig nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post samtykker du til at jeg kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake

Rettigheter

Som bruker av nettsidene mine har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som jeg behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

​Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at fotograf Inger Eide Nordseth ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

bottom of page