Search
  • Inger Eide Nordseth

- Alle parti er opptatt av likestilling


- Selv om vi er kjent for å være feministisk og et likestillingsparti, er en 8.mars markering av tverrpolitisk interesse, sier Signy Svendsen kommunestyrerepresentant for (SV). 10 VESTBY NYTT NR. 01 - 2018

- I år ønsket vi å invitere alle de politiske partiene til et 8. Mars arrangement. Alle var veldig positiv og mente det var et godt initiativ. Dette er en fin anledning for oss politikere til å jobbe sammen om et viktig tema, forteller Svendsen. I år er vold i nære relasjoner satt på programmet. Krise- og incestsenteret i Follo , Norske Kvinners sanitetsforening og Angelica Kjos som opplevde en grotesk barndom i Norge vil være tilstede. I tillegg kommer det representanter fra det nyåpnede støttesenteret for Kriminalutsatte i Follo og presenterer seg. Vold - et stort samfunnsproblem - Hvorfor har dere satt vold i nære relasjoner på programmet? - Det er et tema som det er ukomplisert å enes om er viktig. Vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem. Det gjelder all form for vold – uansett hvem som utfører den og hvem den retter seg mot. Vi må sette fokus på dette. Det er viktig for oss og høre hvilke innspill innlederne kommer med på denne markeringen- Fungerer krisesentre godt nok? Er det andre tiltak som må til?, forteller Svendsen. I forbindelse med dette temaet vil Angelica Kjos fortelle sin personlige historie om å være utsatt for vold fra sine nærmeste. Hun valgte å ta reservemorens etternavn da hun etter år med hemmelig identitet fikk mulighet til å bytte.

- Det en tøff og ubehagelig historie, men vi kan ikke lukke øynene for at det eksisterer i Norge. Heltidsarbeid og likelønn SV –politikeren og mange med henne mener at likestillingskampen fremdeles et aktuelt tema . - Det er mange ting å ta tak i når det gjelder likestilling. Vi trenger å ha en dag i året for å fokusere på disse problemstillingene. - Hva er kampsakene i 2018, slik du ser det? - Deltidsproblematikk og likelønn er viktige tema. I tillegg kjemper vi for våre innvandrerkvinner. Tvangsekteskap er et sentralt tema. Alle må få lov å gifte seg med den de elsker. Kvinner som jobber i kvinnedominerte yrker i offentlig sektor tjener 80% av det en mann gjør i privat sektor med like lang utdanning. De får ikke betalt for utdanningen i like stor grad. Etter #Metoo Signy Svendsen er kommunikasjonssjef i Unio. Hun har nylig vært på et møte med Barne – og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H). Hun inviterte en rekke sektorer blant annet organisasjonslivet i Norge. Spørsmålet som ble satt på dagsorden var. - ”Hvordan skal vi få varig endring etter #Meeto?” . 28. Februar arrangeres det en ”Nasjonal likestillingskonferanse 2018: #metoo – hva nå?” . - Ja, hva kan vi endre etter #metoo? - Ingenting blir det sammen etter denne kampanjen. Den viser det strukturelle problemet at når menn har makt og kvinner ikke har så stor maktposisjon så oppstår det en skjevhet i forholdet. Jeg håper det er mye vi kan endre. Blant annet å få på plass hvor du varsler. En ting er hvordan vi oppfører oss mot hverandre, og hva du lærer barna dine om kjønnsroller og å sette grenser for seg selv. Det er viktig, avslutter Signy Svendsen. Hun håper mange vil ta turen til fryselageret på 8. Mars arrangementet i Vestby.

Foto: Signy Svendsen er kommunestyrerepresentant for (SV) i Vestby. - Likestilling er fremdeles et aktuelt tema sier hun. Foto: Kristin Henriksen


50 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2015 Inger Eide Nordseth. Proudly created of Inger Eide Nordseth

  • Facebook Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Twitter Clean Grey