Search
  • Inger Eide Nordseth

Kommuniserer ved hjelp av Ruffen


Gestaulttereapeut Christina Mjellem og pins­che­ren Ruf­fen er et godt tospann. - Noen kan kjenne igjen sine egne følelser i ham, forteller hun.

- Velkommen skal du være, hilser Christina. Hun tar meg med til det hvitmalte annekset i Son. Det fungerer som terapirom. Ruffen hilser meg velkommen, han ”logrer” begeistret med hele kroppen, han snur seg flere ganger der han går foran meg opp trappen. - Det betyr at han henter deg, sier Christina med et smil. Fikk betroelser Hun viste tidlig at hun ville jobbe med mennesker og tenkte å bli psykolog. Allerede fra hun var barn startet folk å betro seg til henne. - Jeg oppdaget fort at både fremmede, jevnaldrende og eldre ville betro seg til meg. Jeg er ikke så akademisk av meg, derfor valgte jeg bort psykologi og satset på gestaltterapi. Uten at hun går så mye inn på det så forteller hun at erfaring i barndom og oppvekst også gjorde at hun ønsket å hjelpe andre. - Alt det vanskelige jeg opplevde som barn er ikke bortkastet. Nå kan jeg bruke det til å hjelpe andre, sier Christina Mjellem. Som et barometer Det er frivillig om klienten vil ha Ruffen i rommet. - De får valget på forhånd, han er et supplement og det hender og at han sover under hele konsultasjonen. Andre ganger er han mer aktiv. Hun planla ikke å bruke Ruffen i terapien, men fikk en hund som ikke greide å være alene. Etter hvert så hun at Ruffen spilte en rolle, han ble en brobygger og et barometer på hvordan klientene har det. - En gang var det en klient som fortalte at han var veldig rolig. Jeg følte meg urolig i magen og Ruffen vandret fram og tilbake foran vedkommende som satt i stolen. Det viste seg at klienten ikke var særlig rolig. Så gikk det litt tid og han fant tilbake roen sin, forteller Christina. Hun forteller at Ruffen kan forsterke følelsene på det folk kjenner inne i seg, speile deres indre. - På den måten er det mange som føler seg avslørt i møte med hunden, og så kan de bruke den som et bevisst verktøy. - Kan du nevne eksempel på det? - En gang ville Ruffen bare hoppe opp på en klient og ville stadig opp i ansiktet på vedkommende. Denne klienten hadde behov for å lære å sette grenser. Etter hvert lærte vedkommende seg å stoppe Ruffen ved å sette opp hånden og på den måten bli mer bevisst sin egen grensesetting. Christina sier at det er vanskelig å få både i pose og sekk. - Du kan bli populær om du sier mye ja, da kan det bli ubekvemt å si nei, påpeker Christina. Løser opp fastlåst situasjon Kommunikasjon er sammensatt av mange faktorer i følge Mjellem. - Det er situasjonen du er i, hvordan vi påvirkes av hverandre, forventninger, erfaringer du har med deg fra før, og fordommer. Ofte kan vi bli låst inn i et handlingsmønster. - Hvilke klienter er det som oppsøker deg? - Det kan være alt fra folk som vil få løst opp i en liten problemstilling til mer konkrete ting. De kan for eksempel være foreldre som sliter med dårlig samvittighet for noe overfor barna sine. Eller kanskje har de vært gjennom et samlivsbrudd. De føler seg som ”dårlige” mennesker. En fastlåst situasjon for mange. - Hvor kommer Ruffen inn i bildet? - Det kan være at Ruffen bare sitter å ser på dem med de store brune øynene sine. Klienten ser inn i Ruffen sine øyne og utbryter: ”Å, Ruffen, du sier det er greit” Da kan de begynne å gråte og få utløp for følelsene. Klienten finner tilgivelse og aksept for seg selv ved å speile seg i Ruffens blikk. Å være tett på dyr kan rett og slett åpne sansene, sier Christina. - Er det vanskelig å komme inn i et nytt tankemønster? - Det vil variere i forhold til hvor fastlåst det er. Uansett skjer en eventuell endring ved at kilenten selv får en indre forståelse for hvordan det er å tenke annerledes. Og at det bygger på kvaliteter klienten allerede har. Når vi tenker på en bestemt måte i visse situasjoner betyr ikke det nødvendigvis at vi alltid har gjort det på denne måten, eller at det er den eneste måten vi kan tenke på. Ved å gjenfinne andre strategier og å bygge på det som fungerer - vil det være mulig å endre tenkemåte. Hele saken finner du i Vestby Nytt. Februar.

Pincheren Ruffen møter klientene i porten. Christina Mjellem er utdannet Gestaltereapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Han deltar på samtaleterapi sammen med matmor.


71 views0 comments

© 2015 Inger Eide Nordseth. Proudly created of Inger Eide Nordseth

  • Facebook Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Twitter Clean Grey