Search
  • Inger Eide Nordseth

Filmskaperen, godt plantet i lokalmiljøet


Inger Eide Nordseth Morgan Davidsen søker å skape film med røtter i det lokale miljøet, nå drømmer han om å lage en egen kortfilmfestival i Vestby. Han er linjeleder Film ved Follo Folkehøgskole og ledet filmprosjektet som har vært godt synliggjort i media denne høsten, nemlig filmen fra andre verdenskrig ”Isblomster visner i kulden”. Les mer om Morgan i juni utgaven av Vestby Nytt. Morgan sa følgende om artikkelen: - Synes at du på en fin måte har klart å finne en litt ny vinkel på denne reportasjen så den skiller seg ut fra resten - så det er bra.

”Isblomster visner i kulden” Er en kortfilm / novellefilm på ca. 23 minutter om den lokale Milorg avdelingen D-111.3 sin motstandskamp under krigen og hendelsene i Follo vinteren 1944/45. Follo Folkehøgskoles største filmprosjekt noensinne. Ble innspilt vinteren 2014/2015. Har så langt blitt vist 7 ganger for 650 publikummere.


9 views0 comments

© 2015 Inger Eide Nordseth. Proudly created of Inger Eide Nordseth

  • Facebook Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
  • Linkedin Sosiale Ikon
  • Twitter Clean Grey